Plomba

Category
Mieszkanie

„Plomba”

 

Projekt „plomby” w centrum Sosnowca. Inwestor był w posiadaniu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym bezpośrednio w granicach działki. Założeniem Klienta było zrealizowanie budynku z mieszkaniami na wynajem. Analizując zapisy planu miejscowego oraz potencjał lokalizacji wspólnie z Inwestorem doszliśmy do wniosku, że realizacja budynku wielorodzinnego będzie lepszym rozwiązaniem. W ten sposób powstał budynek mieszkalny wielorodzinny z miejscami postojowymi oraz strefą rekreacji dostępną dla wszystkich mieszkańców zrealizowaną na tyłach budynku.