Nowe oblicze starej kamienicy

Category
Mieszkanie

Nowe oblicze starej kamienicy

 

Budynek powstał w miejscu niszczejącej kamienicy, która przez brak bieżącej konserwacji nadawała się jedynie do rozbiórki. W jej miejscu zaprojektowano budynek wielorodzinny zgodny z najnowszymi trendami, ale z zachowaniem pierwotnych gabarytów i funkcji. Przy budowie zastosowano nowoczesne materiały budowlane oraz podłączono budynek i przyległe do niego oficyny do miejskiego systemu zasilania w ciepło. Realizacja ta podniosła znacznie walory estetyczne okolicy.