Targowisko miejskie w Dąbrowie Górniczej

Category
Obiekt usługowy

Targowisko Miejskie w Dąbrowie Górniczej

 

Koncepcja przebudowy i modernizacji Targowiska Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wykonana na zlecenie Stowarzyszenia Kupców Targowych. Przewidziano podział targowiska na 6 stref funkcjonalnych. Od strony ul. Poniatowskiego zlokalizowano strefę główną – miejsce wypoczynku wśród zieleni, lokale usługowe czynne 7 dni w tygodniu oraz budynek administracji. W części handlowej wprowadzono podział na strefy handlu spożywczego, odzieżowo-przemysłowego i meblowego. W każdej z nich przewidziano zunifikowane stanowiska handlowe w prostym układzie ułatwiającym poruszanie się po targowisku, a strefy spożywcza i odzieżowa są również w pełni zadaszone. Od strony ul. Zawidzkiej i ul. Twardej znajdują się parkingi dla klientów. W południowej części targowiska zaprojektowano strefę techniczną z parkingiem tylko dla kupców i zapleczem gospodarczym. Na wszystkich straganach przewidziano zielone dachy ograniczające nagrzewanie się ich powierzchni.