facebook
Nasze biuro architektoniczne oferuje usługi w następującym zakresie: Projekty budowlane - architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty budynków mieszkalnych, przebudowy, nadbudowy, adaptacje.

Projektujemy budynki mieszkalne, usługowe, hotelarskie oraz we wszelkich innych branżach.

W naszych szeregach pracują architekci, prawnicy, geodeci oraz osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prowadzimy profesjonalne doradztwo podczas wyboru opracowań powtarzalnych. Zajmujemy się również adaptacją tego typu projektów
kwadrat
OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie to jeden z profili naszej działalności. Pod pojęciem tym kryje się przygotowanie zaplecza formalno-prawnego zamierzanej inwestycji. Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki Inwestora związane z prowadzeniem inwestycji. Uzyskujemy wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i pozwolenia, a w szczególności:

 • sprawdzanie stanów prawnych nieruchomości
 • określenie formalnych możliwości inwestowania
 • pomoc przy wszelkiego rodzaju kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego
 • wypisy i wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • zapewnienia dostawy mediów
 • warunki techniczne wykonania przyłączy
 • wyłączenia z produkcji rolniczej
 • warunki techniczne wykonania wjazdu i zjazdu z drogi publicznej
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia na użytkowanie
 • zawiadamienie o zakonczeniu robót budowlanych
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB)
 • kontakty z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (PINB)

Zakres powyższych czynności rózni się w zależności od rodzaju planowanej inwestycji. W razie pytań lub wątpliwości związanych z konkretnym przypadkiem, prosimy o kontakt.