facebook
Nasze biuro architektoniczne oferuje usługi w następującym zakresie: Projekty budowlane - architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty budynków mieszkalnych, przebudowy, nadbudowy, adaptacje.

Projektujemy budynki mieszkalne, usługowe, hotelarskie oraz we wszelkich innych branżach.

W naszych szeregach pracują architekci, prawnicy, geodeci oraz osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prowadzimy profesjonalne doradztwo podczas wyboru opracowań powtarzalnych. Zajmujemy się również adaptacją tego typu projektów
kwadrat

ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH - CENY JUŻ OD 1.000 PLN NETTO.

Zajmujemy się również adaptacją opracowań powtarzalnych.

Aby w oparciu o projekt gotowy uzyskać pozwolenie na budowę należy wykonać szereg działań, aby stał on się projektem budowlanym.

Działania te to przede wszystkim:

  • Dostosowanie projektu do warunków miejscowych oraz zapisów decyzji o warunkach zabudowy bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Uzyskanie zapewnienia dostaw mediów oraz warunków technicznych wykonania ich przyłaczy
  • Opracowanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych
  • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami technicznymi i zapisami decyzji o warunkach zabudowy bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Zaprojektowanie tras przyłaczy mediów
  • Zaprojektowanie powiązań komunikacyjnych z drogą publiczną (zjazdu na działkę)
  • Zbilansowanie powierzchni terenenu zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Uzyskanie decyzji o wyłaczeniu gruntów z produkcji rolniczej (w niektórych przypadkach)
W efekcie w/w prac powstaja 4 egzemplarze, potocznie nazywane projektem zagospodarowania terenu, które wraz z 4 egzemplarzami projektu powtarzalnego stanowią całość jako dwutomowe opracowanie będące projektem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Oczywiście przed podjęciem decyzji o zakupie projektu gotowego należy sprawdzić czy wybrane opracowanie odpowiadać będzie zapisom decyzji o warunkach zabudowy bądź zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dany teren inwestycji.

Zdarza się również, iż nie zawsze projekt gotowy odpowiada w 100% potrzebom Inwestora i wymaga drobnych zmian. W zależności od zakresu tych zmian również jesteśmy w stanie je wprowadzić do opracowania powtarzalnego.