facebook
Nasze biuro architektoniczne oferuje usługi w następującym zakresie: Projekty budowlane - architektoniczne, projekty zagospodarowania terenu, projekty budynków mieszkalnych, przebudowy, nadbudowy, adaptacje.

Projektujemy budynki mieszkalne, usługowe, hotelarskie oraz we wszelkich innych branżach.

W naszych szeregach pracują architekci, prawnicy, geodeci oraz osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prowadzimy profesjonalne doradztwo podczas wyboru opracowań powtarzalnych. Zajmujemy się również adaptacją tego typu projektów
kwadrat
GEODEZJA

Oferujemy pełny zakres usług geodezyjnych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi i nie tylko:

 • mapy do celów projektowych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • regulacje stanów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • tyczenia obiektów budowlanych na placu budowy
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy
 • aktualizacje zasobów geodezyjnych
GEOLOGIA

Oferujemy pełen zakres usług geologicznych związanych z procesem budowlanym i nie tylko:

 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Dokumentacje geotechniczne
 • Badania stopnia zagęszczenia gruntu
 • Obsługa geologiczna budów i odbiór wykopów
 • Wiercenia geologiczne
 • Sondowania geologiczne
 • Badania gruntu i wody gruntowej pod względem zanieczyszczeń (ropopochodnych, metali ciężkich itp.)
 • Odwierty geologiczne oraz dokumentacje dla celów poszukiwania złóż
 • Laboratoryjne badania gruntów i wody gruntowej (określanie agresywności w stosunku do betonu itp.)
 • Doradztwo geologiczne